Browse Source

Add dolphin config

master
falkTX 5 years ago
parent
commit
0e0c97d98b
3 changed files with 69 additions and 90 deletions
 1. +9
  -0
    config/config/dolphinrc
 2. +60
  -77
    config/local/share/kxmlgui5/dolphin/dolphinui.rc
 3. +0
  -13
    old-configs/config/kde/share/config/dolphinrc

+ 9
- 0
config/config/dolphinrc View File

@@ -0,0 +1,9 @@
[General]
FilterBar=true
GlobalViewProps=true
RenameInline=true
Version=200

[MainWindow]
State=AAAA/wAAAAD9AAAAAwAAAAAAAAC4AAABoPwCAAAAAvsAAAAWAGYAbwBsAGQAZQByAHMARABvAGMAawAAAAAA/////wAAAAoBAAAD+wAAABQAcABsAGEAYwBlAHMARABvAGMAawEAAABAAAABoAAAAFoBAAADAAAAAQAAAAAAAAAA/AIAAAAB+wAAABAAaQBuAGYAbwBEAG8AYwBrAAAAAAD/////AAAACgEAAAMAAAADAAAEfgAAAQn8AQAAAAH7AAAAGAB0AGUAcgBtAGkAbgBhAGwARABvAGMAawAAAAAAAAAEfgAAAAoBAAADAAABxwAAAaAAAAAEAAAABAAAAAgAAAAI/AAAAAEAAAACAAAAAQAAABYAbQBhAGkAbgBUAG8AbwBsAEIAYQByAQAAAAD/////AAAAAAAAAAA=
ToolBarsMovable=Disabled

old-configs/config/kde/share/apps/dolphin/dolphinui.rc → config/local/share/kxmlgui5/dolphin/dolphinui.rc View File

@@ -1,23 +1,26 @@
<!DOCTYPE kpartgui SYSTEM 'kpartgui.dtd'>
<kpartgui version="12" name="dolphin">
<!DOCTYPE gui>
<gui version="19" name="dolphin" translationDomain="kxmlgui5">
<MenuBar alreadyVisited="1">
<Menu name="file" alreadyVisited="1">
<text>&amp;File</text>
<Action name="create_new"/>
<Menu name="file" alreadyVisited="1" noMerge="1">
<text translationDomain="kxmlgui5">&amp;File</text>
<Action name="new_menu"/>
<Action name="new_window"/>
<Action name="new_tab"/>
<Action name="close_tab"/>
<Action name="undo_close_tab"/>
<Separator/>
<Action name="rename"/>
<Action name="move_to_trash"/>
<Action name="delete"/>
<Action name="renamefile"/>
<Action name="movetotrash"/>
<Action name="deletefile"/>
<Separator/>
<Action name="show_target"/>
<Separator/>
<Action name="properties"/>
<Separator weakSeparator="1"/>
<Action name="file_quit"/>
</Menu>
<Menu name="edit" alreadyVisited="1">
<text>&amp;Edit</text>
<Menu name="edit" alreadyVisited="1" noMerge="1">
<text translationDomain="kxmlgui5">&amp;Edit</text>
<Action name="edit_undo"/>
<Separator weakSeparator="1"/>
<Action name="edit_cut"/>
@@ -29,66 +32,34 @@
<Action name="select_all"/>
<Action name="invert_selection"/>
</Menu>
<Menu name="view" alreadyVisited="1">
<text>&amp;View</text>
<Menu name="view" alreadyVisited="1" noMerge="1">
<text translationDomain="kxmlgui5">&amp;View</text>
<Action name="view_zoom_in"/>
<Action name="view_zoom_out"/>
<Separator weakSeparator="1"/>
<Menu name="view_mode">
<text context="@title:menu">View Mode</text>
<Action name="icons"/>
<Action name="details"/>
<Action name="columns"/>
</Menu>
<Menu name="sort">
<text context="@title:menu">Sort By</text>
<Action name="sort_by_name"/>
<Action name="sort_by_size"/>
<Action name="sort_by_date"/>
<Action name="sort_by_permissions"/>
<Action name="sort_by_owner"/>
<Action name="sort_by_group"/>
<Action name="sort_by_type"/>
<Action name="sort_by_rating"/>
<Action name="sort_by_tags"/>
<Separator/>
<Action name="descending"/>
<Action name="folders_first"/>
</Menu>
<Menu name="additional_info">
<text context="@title:menu">Additional Information</text>
<Action name="show_size_info"/>
<Action name="show_date_info"/>
<Action name="show_permissions_info"/>
<Action name="show_owner_info"/>
<Action name="show_group_info"/>
<Action name="show_mime_info"/>
</Menu>
<Action name="view_mode"/>
<Action name="sort"/>
<Action name="additional_info"/>
<Action name="show_preview"/>
<Action name="show_in_groups"/>
<Action name="show_hidden_files"/>
<Separator/>
<Action name="split_view"/>
<Action name="split_stash"/>
<Action name="reload"/>
<Action name="stop"/>
<Separator/>
<Menu name="panels">
<text context="@title:menu">Panels</text>
<Action name="show_places_panel"/>
<Action name="show_info_panel"/>
<Action name="show_folders_panel"/>
<Action name="show_terminal_panel"/>
</Menu>
<Menu name="navigation_bar">
<text context="@title:menu">Navigation Bar</text>
<Action name="panels"/>
<Menu name="location_bar" noMerge="1">
<text context="@title:menu" translationDomain="dolphin">Location Bar</text>
<Action name="editable_location"/>
<Action name="replace_location"/>
</Menu>
<Separator/>
<Action name="view_properties"/>
</Menu>
<Menu name="go" alreadyVisited="1">
<text>&amp;Go</text>
<Menu name="go" alreadyVisited="1" noMerge="1">
<text translationDomain="kxmlgui5">&amp;Go</text>
<Action name="go_up"/>
<Action name="go_back"/>
<Action name="go_forward"/>
@@ -96,15 +67,15 @@
<Separator weakSeparator="1"/>
<Action name="closed_tabs"/>
</Menu>
<Menu name="tools" alreadyVisited="1">
<text>&amp;Tools</text>
<Menu name="tools" alreadyVisited="1" noMerge="1">
<text translationDomain="kxmlgui5">&amp;Tools</text>
<Action name="show_filter_bar"/>
<Action name="open_terminal"/>
<Action name="compare_files"/>
<Action name="change_remote_encoding"/>
</Menu>
<Menu name="settings">
<text>&amp;Settings</text>
<Menu name="settings" noMerge="1">
<text translationDomain="kxmlgui5">&amp;Settings</text>
<Action name="options_show_menubar"/>
<Merge name="StandardToolBarMenuHandler"/>
<Merge name="KMDIViewActions"/>
@@ -114,13 +85,15 @@
<Action name="options_configure"/>
</Menu>
<Separator weakSeparator="1"/>
<Menu name="help">
<text>&amp;Help</text>
<Menu name="help" noMerge="1">
<text translationDomain="kxmlgui5">&amp;Help</text>
<Action name="help_contents"/>
<Action name="help_whats_this"/>
<Separator weakSeparator="1"/>
<Action name="help_report_bug"/>
<Separator weakSeparator="1"/>
<Action name="help_donate"/>
<Separator weakSeparator="1"/>
<Action name="switch_application_language"/>
<Separator weakSeparator="1"/>
<Action name="help_about_app"/>
@@ -128,21 +101,19 @@
</Menu>
</MenuBar>
<ToolBar noMerge="1" name="mainToolBar" alreadyVisited="1">
<text context="@title:menu">Main Toolbar</text>
<text context="@title:menu" translationDomain="dolphin">Main Toolbar</text>
<Action name="go_back"/>
<Action name="go_forward"/>
<Action name="go_up"/>
<Separator name="separator_0"/>
<Action name="icons"/>
<Action name="compact"/>
<Action name="details"/>
<Action name="columns"/>
<Separator name="separator_1"/>
<Action name="edit_find"/>
<Action name="show_preview"/>
<Action name="split_view"/>
</ToolBar>
<ToolBar iconText="icononly" noMerge="1" name="searchToolBar" newline="false">
<text context="@title:menu">Search Toolbar</text>
<Action name="split_stash"/>
</ToolBar>
<State name="new_file">
<disable>
@@ -150,9 +121,9 @@
<Action name="edit_redo"/>
<Action name="edit_cut"/>
<Action name="edit_copy"/>
<Action name="rename"/>
<Action name="move_to_trash"/>
<Action name="delete"/>
<Action name="renamefile"/>
<Action name="movetotrash"/>
<Action name="deletefile"/>
<Action name="invert_selection"/>
<Separator/>
<Action name="go_back"/>
@@ -163,9 +134,9 @@
<enable>
<Action name="edit_cut"/>
<Action name="edit_copy"/>
<Action name="rename"/>
<Action name="move_to_trash"/>
<Action name="delete"/>
<Action name="renamefile"/>
<Action name="movetotrash"/>
<Action name="deletefile"/>
<Action name="invert_selection"/>
</enable>
</State>
@@ -173,14 +144,26 @@
<disable>
<Action name="edit_cut"/>
<Action name="edit_copy"/>
<Action name="rename"/>
<Action name="move_to_trash"/>
<Action name="delete"/>
<Action name="renamefile"/>
<Action name="movetotrash"/>
<Action name="deletefile"/>
<Action name="delete_shortcut"/>
<Action name="invert_selection"/>
</disable>
</State>
<ToolBar iconText="icononly" noMerge="1" name="searchToolBar" newline="false">
<text context="@title:menu">Search Toolbar</text>
</ToolBar>
</kpartgui>
<ActionProperties scheme="Default">
<Action name="go_back" priority="0"/>
<Action name="go_forward" priority="0"/>
<Action name="go_up" priority="0"/>
<Action name="go_home" priority="0"/>
<Action name="stop" priority="0"/>
<Action name="icons" priority="0"/>
<Action name="compact" priority="0"/>
<Action name="details" priority="0"/>
<Action name="view_zoom_in" priority="0"/>
<Action name="view_zoom_out" priority="0"/>
<Action name="edit_cut" priority="0"/>
<Action name="edit_copy" priority="0"/>
<Action name="edit_paste" priority="0"/>
</ActionProperties>
</gui>

+ 0
- 13
old-configs/config/kde/share/config/dolphinrc View File

@@ -1,13 +0,0 @@
[General]
AutoExpandFolders=true
BrowseThroughArchives=true
FilterBar=true
RenameInline=true
ShowCopyMoveMenu=true

[PreviewSettings]
Plugins=webarchivethumbnail,clipartthumbnail,windowsexethumbnail,djvuthumbnail,htmlthumbnail,gsthumbnail,cursorthumbnail,fontthumbnail,rawthumbnail,gimpresourcesthumbnail,imagethumbnail,exrthumbnail,jpegthumbnail,svgthumbnail,windowsimagethumbnail,kofficethumbnail,comicbookthumbnail,mobithumbnail,openofficeorgthumbnail,directorythumbnail,ffmpegthumbs,westleypreview

[MainWindow]
#This is to add the information panel and removes the search bar. goodness knows what the rest does.
State=AAAA/wAAAAD9AAAAAwAAAAAAAABmAAACMvwCAAAAAvsAAAAWAGYAbwBsAGQAZQByAHMARABvAGMAawAAAAAA/////wAAABUA////+wAAABQAcABsAGEAYwBlAHMARABvAGMAawEAAAAhAAACMgAAAGoA////AAAAAQAAALwAAAK3/AIAAAAB+wAAABAAaQBuAGYAbwBEAG8AYwBrAAAAACEAAAK3AAAAFQD///8AAAADAAAFVgAAANj8AQAAAAH7AAAAGAB0AGUAcgBtAGkAbgBhAGwARABvAGMAawAAAAAAAAAFVgAAAD0A////AAADywAAAjIAAAAEAAAABAAAAAgAAAAI/AAAAAEAAAACAAAAAgAAABYAbQBhAGkAbgBUAG8AbwBsAEIAYQByAQAAAAD/////AAAAAAAAAAAAAAAaAHMAZQBhAHIAYwBoAFQAbwBvAGwAQgBhAHIAAAACev////8AAAAAAAAAAA==

Loading…
Cancel
Save